Naš pristup

Interdisciplinarnim timom inženjera prometa, građevine, geoinformatike i računalstva kreiramo i razvijamo visokotehnološka i metodološki utemeljena rješenja u funkciji unaprjeđenja prometne struke, javne uprave i društvene zajednice. Pružajući projektnu i društvenu podršku održivom razvoju, pokušavamo kontinuirano održavati visoku razinu učinka, primjenjujući znanstveno-istraživački rad temeljen na inovativnom pristupu.

Prometno planiranje

Prometno-prostornom planiranju, kao ključnom elementu razvoja održivog prometnog sustava, pristupamo strogo strukturiranim znanstveno-istraživačkim radom i inovacijskim pristupom. Terenska istraživanja, prometne studije, analize, koncepte, planove održive urbane mobilnosti i ostalu projektno-stratešku dokumentaciju izrađujemo uz naše inovativne analitičke alate i prostorno-vremenske baze podataka, pružajući javnom i privatnom sektoru mogućnost provedbe učinkovite projektne implementacije odnosno kontinuiranog ažuriranja i evaluacije.

Prometno projektiranje

Prometne elaborate iz područja projektiranja cestovne prometne infrastrukture izrađujemo pridržavajući se odrednica definiranih važećom zakonskom legislativom odnosno pravilnicima, ali s našim definiranim osvrtom na potencijalno neophodne izmjene pojedinih sadržajnih elemenata pravilnika. Kao prvi Izrađivači elaborata usklađenja postojeće biciklističke infrastrukture s Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi, u sklopu kojeg smo proveli i sastanak ključnih strateško-provedbenih dionika, izradili smo kvalitetan primjer operativno-implementativnih izazova, temeljem kojeg pokušavamo unaprijediti postojeću legislativnu i pružiti stručnu podršku svim budućim klijentima.

Inovativna tehnologija

Motivirani provedbom učinkovite reforme prometne struke i javne uprave, razvijamo inovativna tehnološka rješenja i alate za prikupljanje, integraciju, prikaz, ažuriranje, analizu i evaluaciju prostornih podataka odnosno pokazatelja.

WebGIS Platforma za upravljanje mobilnošću (moduli: prometno opterećenje, struktura prometnog toka, brzina prometnog toka, parkirališna ponuda i potražnja, prijevozna ponuda, prijevozna potražnja, kvaliteta opremljenost kolodvora i stajališta, udio prometnih nesreća, prostorni raspored stanovništva, stavovi i motivacije stanovnika…), Softversko rješenje za automatsko brojanje prometa razvijeno na osnovi strojnog učenja i računalnog vida, Platforma za upravljanje biciklističkom parkirališnom ponudom i potražnjom – Nacionalna baza…

CikloParking

Održiva mobilnost, održivi razvoj, pametni gradovi, pametna sela… parcijalna teorija ne predstavlja naš pristup.

Poštovani stanovnici, upravitelji/vlasnici institucija i gospodarskih subjekata, predstavnici lokalne samouprave, proučite naš projektni pristup i svojim sudjelovanjem podržite Projekt razvoja Nacionalne baze biciklističke parkirališne ponude i potražnje.

„Pametni“ i održivi gradovi (općine) prikupljaju podatke i upravljaju biciklističkom parkirališnom ponudom i potražnjom, zar ne?

Saznajte više…

Utječemo od 2018. …

Ministarstvo turizma i sporta RH

  • Izmjena, dopuna i nadogradnja portala cikloturizam.hr
  • Razvoj obrasca upitnika uz pripadajuću bazu za izvoz prikupljenih podataka iz područja turizma

Karlovačka i Koprivničko-križevačka županija

  • Platforma za upravljanje mobilnošću – modul „Javni prijevoz putnika“

Gradovi Čazma i Križevci

  • Plan održive urbane mobilnosti s pripadajućom Platformom za upravljanje mobilnošću – SUMP

Ličko-senjska, Vukovarsko-srijemska i Karlovačka županija

  • Analiza postojeće mreže linija javnog županijskog autobusnog prijevoza putnika uz izradu prijedloga optimizacije

Grad Križevci

  • Elaborat usklađenja postojeće biciklističke infrastrukture Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi

Razvoj nacionalne baze biciklističke parkirališne ponude i potražnje…

Kontakt

Sjedište: Trg Eugena Kvaternika 6, 43 000 Bjelovar

Ured Bjelovar: Tehnološki park Bjelovar, Ulica Petra Preradovića 1

Ured Zagreb: Poslovni centar VMD, Ulica grada Vukovara 269D/6

E-mail adresa: academica@academica.hr

This website uses cookies. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies.